2:00-3:00pm3:00-4:00pm
 
MondayGCE EnglishIGCSE Mathematics
 IGCSE English  
 A Level Mathematics   
     
TuesdayIGCSE MathematicsGCE English
   IGCSE English
   A Level Mathematics 
     
WednesdayGCE EnglishIGCSE Mathematics
 IGCSE English  
 A Level Mathematics   
     
ThursdayIGCSE MathematicsGCE English
   IGCSE English
   A Level Mathematics